Gebwell Visselblåsare

Rapportering av en potentiell överträdelse genom visselblåsarsystemet. Gebwell strävar efter att agera på ett strikt etiskt och lagligt sätt. Därför uppmuntrar vi all vår personal (och våra samarbetspartners) att rapportera misstänkta oegentligheter eller oetiskt beteende.

När ska du rapportera?

Rapportera dina misstankar om eventuellt oärligt, olagligt, bedrägligt eller försumligt beteende. Det kan till exempel handla om mobbning, bedrägligt utnyttjande av ett arbete eller annan olaglig verksamhet.

 

Genom att behålla det ID och lösenord som du angav när du lämnade in anmälan kan du övervaka behandlingen av anmälan och vid behov lämna ytterligare information.

Konfidentialitet.

Alla rapporter kommer alltid att behandlas konfidentiellt. Visselblåsarens identitet kommer att hållas konfidentiell under hela processen. Vi uppmuntrar dig att rapportera alla oegentligheter som du ser och att ange dina kontaktuppgifter i rapporten. Det är dock också möjligt att anmäla anonymt. Rapporteringskanalen är helt integritetsskyddad. Vi samlar inte in någon information om dig som du inte själv har lämnat. Detta innebär till exempel att din IP-adress förblir konfidentiell.
Ämnet behövs
Beskrivning behövs
Syöte ei kelpaa
Syöte ei kelpaa
Place needed

Ta inte med känsliga personuppgifter i annonsen om det inte är nödvändigt för annonsen. Vi lagrar inga personuppgifter och inte heller någon IP-adress.