Nakkila Works Oy:n Ilmoituskanava väärinkäytösepäilystä

Tämä on Nakkila Works Oy väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavana. Ilmoitusta laatiessasi, valitse ensin yritys, jonka toimintaa ilmoitus koskee. Nakkila Works Oy pyrkii toiminnassaan ehdottoman eettisiin ja laillisiin menettelyihin. Tämän vuoksi rohkaisemme henkilökuntaamme ja yhteistyökumppaneita, sekä muita kanssamme tekemisissä olevia tahoja ilmoittamaan väärinkäytöstä tai epäeettistä toimintaa koskevasta epäilystä.

Milloin ilmoitus tulee tehdä?

Ilmoita epäilysi mahdollisesta epärehellisestä-, laittomasta -, petollisesta- epäeettisestä- tai huolimattomasta toiminnasta, työturvallisuusrikkomuksesta, tai vaikka laittomasta irtisanomisesta. Jos joku asia huolestuttaa toiminnassamme, silloin sinun tulee tehdä ilmoitus.

Ilmoituksen seuraaminen

Säilyttämällä ilmoituksen tekemisen yhteydessä annetun tunnuksesi ja salasanasi, pääset seuraamaan ilmoituksen käsittelyä ja antamaan tarvittaessa lisätietoja. Salasana ja tunnus kannattaa laittaa talteen varmaan paikkaan, ilman niitä et voi seurata ilmoituksesi käsittelyä. Myöskään tunnusta tai salasanaa ei voida palauttaa, jos hukkaat ne.

Luottamuksellisuus

Kaikki ilmoitukset käsitellään aina luottamuksellisesti. Ilmoittajan henkilöllisyys salataan koko prosessin ajan. Ilmoituskanava on täysin tietosuojattu. Emme kerää mitään tietojasi, joita et ole itse ilmoittanut. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi IP osoitteesi pysyy salassa.

Suhtaudumme kaikkiin ilmoituksiin vakavasti. Ilmoituskanavan kautta tulleet ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti Nakkila Works Oy:n Whistleblowing-tiimin toimesta. Tiimi huolehtii siitä, että tapaus käsitellään asianmukaisesti noudattaen sovittua käsittelymenettelyä. Vain Whistleblowing-tiimillä on pääsy ilmoituksiin. Tiimin jäseniä sitoo salassapitovelvollisuus käsittelemistään tapauksista.

Ilmoituskanavan on toteuttanut ulkopuolinen taho, Altivo Oy. Tämä siksi, että voimme näin taata ilmoittajan yksityisyyden säilymisen koko prosessin ajan. Mikäli ilmoittaja on antanut omia tunnistetietojaan tai tekee ilmoituksen toisesta henkilöstä, henkilötiedot käsitellään tietosuojaperiaatteiden mukaisesti asian selvittämiseksi. Henkilöihin liittyvät tunnistetiedot poistetaan, kun tapaus on käsitelty, tai tietoja ei enää tarvita.
Aihe vaaditaan
Tapahtuman kuvaus vaaditaan
Tapahtuman aika vaaditaan
Liite ei kelpaa
Paikka vaaditaan

Älä sisällytä ilmoitukseen arkaluontoisia henkilötietoja, elleivät ne ole välttämättömiä ilmoituksen kannalta.

Lähetä painikkeen painamisen jälkeen saat näkyville tunnuksen ja salasanan, joilla voit seurata ilmoituksesi tilaa.

Tallenna nämä huolellisesti, emme pysty palauttamaan niitä!