Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ
Altivo Oy (Y-tunnus: 1585540-7)
Ainonkatu 8
53100 Lappeenranta

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Joni Niskanen / Altivo Oy
Puhelin +358 40 4818001
Sähköposti joni.niskanen@altivo.fi

3. REKISTERIN NIMI
Anywhistle.com käyttäjärekisteri

4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTEET
Rekisteröity on Altivo Oy:n asiakas, ostanut Altivolta tuotteita tai palveluita ja/tai osallistuu Altivo Oyj:n järjestämään tilaisuuteen tai yhtiökokoukseen. Rekisteröity voi olla mös työtehtävältään siinä asemassa, että Altivo voi oikeutetuin perustein kohdentaa asianomaisen työtehtäviin liittyvää markkinointisisältöä käyttäen digitaalisia ja/tai muita suoramarkkinointikanavia.

5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on Altivo Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Altivo Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen markkinoinnissa ja palveluissa. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Altivo Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Altivo Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Altivo Oy:n kanssa luodun asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, erilaisista palveluista, joita rekisteröity käyttää sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten ja –kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä. Rekisteröidyn tiedot voidaan myös kerätä asianomaisen rekisteröidyn työnantajalta, mikäli Altivo Oy:n ja asianomaisen henkilön työnatantajan välillä on asiakassuhde ja asiasta on sovittu erikseen yritysten välisellä sopimuksella.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä. 

7. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Yrityksen nimi
Y-tunnus
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tilausten ja palveluiden tiedot

8. TIETOJEN LUOVUTUS JA TIETOJEN LUOVUTTAMINEN ETA -ALUEEN ULKOPUOLELLE
Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Altivo Oy:n käytössä, paitsi Altivo Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Altivo Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Altivo Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

9. REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Altivon Oy:n sisäisiä käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Altivo Oy:n salasanalla suojatussa palvelimessa ja asiakastietojärjestelmässä.

A Manuaalinen aineisto

Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. hävittäminen, muuttaminen tai luovuttaminen). Jokainen käsittelijä voi käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita hän tarvitsee työtehtävissään.

Asiakirjat säilytetään ulkopuolisilta suojattuina lukitussa tilassa. Asiakirjat tulostetaan vain tarvittaessa ja paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen.

B Automaattisesti käsiteltävät tiedot

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

 
10. REKISTERÖIDYN OIKEUKSIEN TOTEUTTAMINEN
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.

Rekisteröidyn pyynnöstä henkilötietoihin tehdään tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot poistetaan.

Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys Altivo Oy:n rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.

11. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ SIVUSTOLLA
Hyödynnämme Google Analyticsia, Google Tag Manageria, Google AdWordsia, Google Display Networkia sivustomme käyttöön, lomakkeiden lähettämiseen ja tukipalvelupyyntöihin liittyvässä analytiikassa ja suostumuksellasi myös markkinoinnin kohdentamisessa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä.

Markkinoinnin kohdentamiseen ja käyttäjätietojen seurantaan käytetyistä tunnisteista voi kieltäytyä ottamalla käyttöön selaimen Do Not Track -toiminnon ja asettamalla selain hylkämään kolmannen osapuolen evästeet.

Käyttämämme seuranta kohdentaa käyttäjän ainoastaan IP-osoitteen perusteella. IP-osoitetta ja siihen liittyvää analytiikkaa ei koskaan yhdistetä muihin rekistereihin käyttäjän tunnistamiseksi.

12. TIETOSUOJAILMOITUKSEN MUUTTAMINEN
Altivo Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä sivustollaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

Kehotamme lukemaan ilmoituksen säännöllisesti.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 30.8.2021.
Ota yhteyttä