En anonym rapporteringskanal för whistleblowing

En whistleblowing-kanal stödjer etiskt hållbar affärsverksamhet och hjälper till att hantera nya missförhållanden snabbt och internt inom företaget.

Genom att använda rapporteringskanalen Anywhistle säkerställer du datasäkerhet på hög nivå för ditt företag och skyddar whistleblowerens integritet genom hela processen. Vårt team av experter säkerställer en följsam processuell process från början till slut.

Vår tjänst passar både privata och offentliga organisationer.

Små och medelstora företag

1-100 anställda

29€/månad   

Kompatibel med webbläsare och mobila enheter
Bilagor kan läggas till aviseringen
Få e-postmeddelanden för nya rapporter
Finns på 4 olika språk
Ett administratörskonto
Företagets logotyp och färg för rapporteringssidan för whistleblowing
Köp nu

Stora företag

Över 100 anställda

69€/månad    

Kompatibel med webbläsare och mobila enheter
Bilagor kan läggas till aviseringen
Få e-postmeddelanden för nya rapporter
Finns på 4 olika språk
Obegränsade administratörskonton
Utseendet på rapporteringssidan kommer att skräddarsys för ditt företag
Whistleblowing-formuläret anpassas efter ditt företags behov
Köp nu

Anpassad whistleblower-kanal till ditt företags egen webbplats

Över 100 anställda

Pris efter behov   

Rapporteringskanal till ditt företags egen hemsida
Användarhantering, ingen utomstående tillgång till meddelanden
Formuläret är helt anpassningsbart
Utseendet är helt anpassningsbart
Språk enligt språken på din hemsida
Kontakta oss

Europeiska unionens direktiv och dess nationella genomförande

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 ålägger alla företag och andra organisationer med 50 anställda att organisera en whistleblowing-rapporteringskanal för både de anställda och flera externa intressenter.

Den nationella lagstiftningen i Finland är tänkt att träda i kraft snart.

Vår Anywhistle-rapporteringskanal uppfyller kraven i EU-direktivet och kommande nationell lagstiftning.

UKK

Bakgrund

Anywhistles rapporteringskanal grundades för att möta efterfrågan på marknaden att ha en billig, säker, lättanvänd och helt anonym aviseringskanal för företaget att använda.

Anywhistle passar alla typer av organisationer på grund av sin användarvänlighet. Systemet uppfyller kraven i EU:s whistleblower-direktiv och följer GDPR-reglerna.

Lämna en kontaktförfrågan så planerar vi ett paket som passar ditt företags behov.

Hur kan whistlebloweren spåra sin rapport?

När du blåser i visselpipan och lämnar en rapport får du ett användarnamn och lösenord som du kan använda för att övervaka bearbetningsstatusen för din rapport, samt kommentarerna som lämnas på den.

Med tvåvägs anonym kommunikation kan du även lägga till information i efterhand eller skicka t.ex. bilagor.

Spara lösenordet och ID-numret du får säkert, de kommer inte att skickas till e-post, och de kan inte återställas om de tappas bort!

Är kanalen säker?

Ja! Informatörens identitet går inte att fastställa på något sätt, uppgiftslämnaren lämnar inga personuppgifter vid anmälan. Reporterns IP-adress eller information från reporterns dator eller webbläsare samlas inte heller in.

Aviseringskanalen har implementerats av informationssäkerhetsföretaget Altivo Oy. Detta garanterar att uppgiftslämnarens integritet bibehålls under hela processen. Det företag vars missförhållanden anmäls har inte tillgång till hela systemet utan endast till sina egna anmälningar.

Hur kommer man igång med anywhistle-kanalen?

Du kan få Anywhistle-rapporteringskanal för ditt företag genom att fylla i kontaktformuläret, varefter vi kontaktar dig.

Adressen till ditt företags whistleblowing-sida kommer att vara anywhistle.com/company.

Vi lägger till ditt företags logotyp och färger på sidan. Vid behov kan vi även skräddarsy din whistleblowing-sida så att den passar ditt företag bäst.

Kan mitt företag bearbeta rapporter?

Ja! Företaget får ett eget användarnamn och lösenord, med vilket en person auktoriserad av företaget kan kontrollera dem och ändra status på rapporten.

Inloggningen är säker och inkluderar en tvåfaktorsautentisering, vilket också garanterar säker datahantering.

Varje företag har sitt eget separata whistleblowing-system.

Är det möjligt att få Anywhistles rapporteringskanal till vår egen webbplats?

Ja! Vi kan skräddarsy din egen whistleblowing-kanal för ditt företags webbplats.

Rapporteringskanalen är lättare att hitta och bearbeta av rapporter kan göras genom hanteringen av din egen hemsida.